Skip to content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ-COOKIES

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «GDPR») που τέθηκε ήδη σε ισχύ από την 25η Μαΐου  2018.

Η εταιρία με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε.» (ήδη για λόγους συντομίας η «ΕΤΑΙΡΙΑ»), και με διακριτικό τίτλο «ΝΑΪΑΣ», έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης εμπορίας βρεφικών, παιδικών, ανδρικών,  γυναικείων ενδυμάτων, και συναφών ειδών και προς τούτο διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα βρεφικών, παιδικών, ανδρικών, γυναικείων ενδυμάτων και αξεσουάρ. Η έδρα της είναι στην Αριδαία Πέλλας, επί της οδού Κύπρου αριθμός 36 (Τ.Κ.: 58400) και αυτή αποτελεί τη διεύθυνση στην οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε αλληλογραφία. Η διεύθυνση του ιστοτόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ είναι η www.e-naias.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι +302384021466. Εάν κάποιος χρήστης που εισέρχεται στο Δικτυακό Τόπο έχει οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική μπορεί να απευθύνεται στην εταιρία και να επικοινωνεί info@e-naias.gr.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των φυσικών προσώπων (εφεξής «Υποκείμενα Δεδομένων») που γνωστοποιούνται είτε κατά τη διάρκεια εγγραφής και χρήσης των υπηρεσιών Δικτυακού Τόπου είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων. Επίσης, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει, διαβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων και καθορίζει τις πρακτικές της σχετικά με την ασφαλή και σύννομη επεξεργασία αυτών. Παρέχοντας Προσωπικά Δεδομένα στην ΕΤΑΙΡΙΑ τα Υποκείμενα Δεδομένων συμφωνούν ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά τους Δεδομένα και συναινούν στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα Δεδομένων δεν συμφωνούν με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούνται να μην παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα. Εάν δεν παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα, ή ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να παράσχει υπηρεσίες ή να επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Υποκειμένων Δεδομένων οι οποίοι χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν τα Υποκείμενα Δεδομένων που χρησιμοποιούν τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Πολιτικής.

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

2.2.  Σκοποί συλλογής Προσωπικών Δεδομένων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά όταν:

 • τα Υποκείμενα Δεδομένων εγγράφονται ως μέλη στον Δικτυακό Τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτού (με την αποστολή της παραγγελίας τους ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο) ή/και προκειμένου να λαμβάνουν διαφημιστικά/ενημερωτικά προγράμματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για να ενημερώνονται για τα νέα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, καθώς και για νέα προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω της υπηρεσίας newsletter (εφεξής «Ενημερωτικά Δελτία»)

Εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας με την εγγραφή σας στην αντίστοιχη υπηρεσία της σελίδας www.e-naias.gr θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία για την ενημέρωση σας για προσφορές ή οιεσδήποτε άλλες ενέργειες του καταστήματος. Εφόσον επιθυμείτε την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter-ενημέρωσης για προσφορές δίνετε μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e mail) στην οποία και θα λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.

 

 • τα Υποκείμενα Δεδομένων επικοινωνούν με την ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω του Δικτυακού της Τόπου, και
 • συνάπτει συμβάσεις με τα Υποκείμενα Δεδομένων.

 

2.3.      Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

 • πληροφορίες που παρέχουν τα Υποκείμενα Δεδομένων προς τον σκοπό επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΙΑ, εγγραφής τους στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε αυτά Ενημερωτικών Δελτίων εφόσον το επιλέξουν κατά την εγγραφή τους) ή/και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή/και του Δικτυακού της Τόπου,
 • πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ (είτε μέσω του Δικτυακού της Τόπου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και είναι σχετικές προς τον σκοπό εκπλήρωσης προσωπικών αιτημάτων τους και που άπτονται του αντικείμενου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (π.χ. παραγγελία και επιστροφή προϊόντων, προτάσεις για συνεργασία με την Εταιρεία), καθώς και
 • πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ προς το σκοπό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης μαζί της.

2.4. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η ΕΤΑΙΡΙΑ:

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που δύναται να συλλέγει η ΕΤΑΙΡΙΑ από τα Υποκείμενα Δεδομένων είτε κατά τη διάρκεια εγγραφής τους στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής σε αυτά Ενημερωτικών Δελτίων εφόσον το επιλέξουν κατά την εγγραφή τους) ή/και εκ μέρους τους χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού της Τόπου ή/και επικοινωνίας τους με την ΕΤΑΙΡΙΑ, είτε μέσω της χρησιμοποίησης εν γένει των υπηρεσιών που άπτονται του αντικειμένου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (π.χ. παραγγελία και επιστροφή προϊόντων, προτάσεις για συνεργασία με την ΕΤΑΙΡΙΑ) είναι οι ακόλουθες:

 • Προσωπικά Στοιχεία (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail)
 • Οικονομικά Δεδομένα (π.χ. αριθμός λογαριασμού)

2.5. Σκοποί χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους:

 • την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στα Υποκείμενα Δεδομένων,
 • την ενημερωτική υποστήριξη των Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε παραγγελιών των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Δικτυακού Τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
 • την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνουν στην ΕΤΑΙΡΙΑ τα Υποκείμενα Δεδομένων,
 • την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τα νέα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, νέα προϊόντα και νέες προσφορές/ κατηγορίες υπηρεσιών μέσω της αποστολής σε αυτούς προωθητικών / ενημερωτικών δελτίων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mails), εκτός και εάν έχουν ζητήσει να μη λαμβάνουν τέτοια ενημερωτικά δελτία
 • για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, 
 • προς το σκοπό εκτέλεσης εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ συναφθείσας σύμβασης,
 • για άλλους σκοπούς όπως προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο (π.χ. συμμόρφωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με νομική ή φορολογική της υποχρέωση, ή για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων ή των συμφερόντων των Υποκειμένων Δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΤΑΙΡΙΑ) .

2.6. Δήλωση ψευδών, λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ή προφανούς δήλωσης ψευδών, λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων στο www.e-naias.gr , ως και σε περίπτωση που κάποιος παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση και την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και φέροντας καμία περαιτέρω υποχρέωση απέναντι στο χρήστη ή και σε τρίτους.  

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 3.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ΕΤΑΙΡΙΑ χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή γνωστοποίηση.

3.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα διαγράψει ή θα προβεί σε επανα-ταυτοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για την εκτέλεση εκ μέρους της συναφθείσας σύμβασης ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

3.3.  Εφόσον διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό στο Δικτυακό Τόπο, φροντίζετε για τη διασφάλιση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασής σας και έχετε την αποκλειστική του ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συνιστά τη χρήση ασφαλούς κωδικού ασφαλείας (όχι κοινού και με λίγους χαρακτήρες ή με χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη εύκολα προσβάσιμα) και συχνή αλλαγή αυτού. Ταυτόχρονα σας συστήνουμε να μη δίνεται το e-mail και των κωδικό ασφαλείας (password) σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας, κακόβουλης χρήσης των στοιχείων του λογαριασμού σας από τρίτους ή υποκλοπής του κωδικού σας ή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης οφείλετε να μας ενημερώνετε άμεσα για την απενεργοποίησή του.

 

 1. ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.

4.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ προς το σκοπό εκπλήρωσης των αιτημάτων των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες από αυτά παραγγελίες προϊόντων μέσω του Δικτυακού Τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή για την επιστροφή προϊόντων ή για την εκπλήρωση τυχόν άλλων συναφών αιτημάτων των Υποκειμένων Δεδομένων που άπτονται του αντικειμένου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών κοινοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) στη συνεργαζόμενη με την ΕΤΑΙΡΙΑ εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).

4.2. Με την επιφύλαξη της ανωτέρου παραγράφου, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να μην προβαίνει σε καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση, παραχώρηση ή κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σε κάποιο τρίτο μέρος, καθώς και να μην αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων της σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα στοιχεία των υποκειμένων έχουν μόνο τα μέλη της ομάδας μας/διαχειριστές του ηλεκτρονικού καταστήματος , που δεσμεύονται από κατάλληλες ρήτρες εμπιστευτικότητας και μόνο καθ’ ο μέρος είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού 

4.3.  Η ως άνω δέσμευση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κάμπτεται αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή τους και το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης /προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ) έχει παράσχει σαφείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διέπουν την προς εκτέλεση επεξεργασία,
 • εάν το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ) έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την ΕΤΑΙΡΙΑ με την οποία τίθενται για το τρίτο μέρος υποχρεώσεις παρόμοιες με αυτές που υπέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων,
 • εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο τυχόν εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές, ανταποκρινόμενη σε αίτημά τους,
 • προς τον σκοπό σύστασης, άσκησης ή υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,– συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές για σκοπούς αποτροπής και αντιμετώπισης απάτης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης υπηρεσιών και παράνομης δραστηριότητας-.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές:

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης/ Διαφάνειας για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα, ποια είναι αυτά, για ποιον λόγο συντελείται η επεξεργασία).
 • Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν.
 • Δικαίωμα Διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας ή για την παραγγελία ενός προϊόντος.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

5.2. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ή για οποιαδήποτε απορία τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΤΑΙΡΙΑ:

α) με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-naias.gr, ή/και

β) με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση επί της οδού Κύπρου 36, Αριδαία, Πέλλα, ΤΚ: 584000.

 • Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να διαγράψει τα προσωπικά του στοιχεία στην ενότητα «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ».

 

5.3.Tα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν επίσης να ανακαλούν οποτεδήποτε τη συναίνεσή τους όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) με έναν εκ των δύο προαναφερόμενων τρόπων.

5.4. Επιπλέον, τα Υποκείμενα Δεδομένων διατηρούν:

α) το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας contact@dpa.gr) και

β) το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΥΤΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (sites)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω του Δικτυακού της Τόπου ενδέχεται ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των δικτυακών αυτών τόπων. Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέξουν να μπουν σε ένα συνδεδεμένο διαδικτυακό τόπο, συμφωνούν ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού αυτού τόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών τόπων καθώς και για τη χρήση αυτών των διαδικτυακών τόπων από άλλους.

 

 1. COOKIES

7.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.   Χρησιμοποιούνται  για  να  παρέχονται    πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.


7.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.


7.3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ συμβουλεύει τα Υποκείμενα Δεδομένων να φροντίζουν προκαταβολικά και να ελέγχουν πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε δικτυακό τόπο ή κινητή εφαρμογή που συνδέονται, προτού εισαγάγουν οποιαδήποτε Προσωπικά τους Δεδομένα.

 

 1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα Πολιτική και να αναρτά την πιο πρόσφατη εκδοχή στον Δικτυακό της Τόπο οποτεδήποτε χωρίς σχετική ανακοίνωση. Εάν γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί είτε να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές στον Δικτυακό της Τόπο είτε να ειδοποιήσει τα Υποκείμενα Δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του αριθμού κινητού τους τηλεφώνου που της έχει δοθεί από αυτούς. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ενθαρρύνει τα Υποκείμενα Δεδομένων να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Δικτυακό της Τόπο και να ελέγχουν αν έχουν υπάρξει τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και να ανατρέχουν κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική για να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συντελεί στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει.

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ www.e-naias.gr .

Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων συνεχίσουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική και τις όποιες ενημερώσεις. Εάν κάποιο Υποκείμενο Δεδομένων δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

 

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 10/09/2020.